Search Results

118184 results for validationLevel: None - page 5841 of 5910
Title Publisher ISSN Program(Institution)
Zbornik za Historiju Skolstva i Prosvjete 0514-6151
Zbornik za istoriju fizičke kulture Srbije / Komisija za istoriju, arhiv i muzej fizičke kulture SR Srbije
Zbornik za istoriju, jezik i knijiževnost. Naučno delo [etc.]
Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda. Akademija
Zbornik za istoriju. [Odeljenje za društvene nauke, Matica srpska] 0350-0489
Zbornik za prirodne nauke / [Matica srpska] 0461-4461
Zbornik za slavistiku = Matica srpska 0350-0470
Zbornik za teoriju prava / Akademija
Zbornik za umetnostno zgodovino. Archives d'histoire de l'art. Državna založba Slovenje [etc.] 0351-224X
Zbornik zas̈tite spomenika kulture. Recueil des travaux sur la protection des monuments historiques 0514-616X
Zbornik znanstvenih razprav / izdaja Profesorski zbor Juridične fakultete. Samozaložba 0351-8914
Zbornik.
Zbornik. Univerza v Ljubljani
Zbornik. Naučna Knjiga
Zborník geologických vied. Geologický ústav Dionýza Štúra 0036-5262
Zborník prác Chemickotechnologickej fakulty SVŠT. Nakladatels̕tvo Alfa
Zborník Univerzity Komenského. Slovenské pedagogické nakl
Zborník Ústavu marxizmu-leninizmu a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Slovenské pedagogické nakladatels̕tvo
Zborník vedeckých prác Drevárskej fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. ALFA
Zborník. Nakl. Pravda
118184 results for validationLevel: None - page 5841 of 5910