"Hong lou meng" yan jiu.

  • Publisher: Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she
  • Print ISSN:
  • Electronic ISSN:
  • OCLC Number: 8863188
  • Subject:
  • Subject code: P
  • Publication history:

Print Holdings

Archiving Institution Program Holdings Description Retention
Center for Research Libraries Serials (CRL) CRLSerials (1980-1985)
HathiTrust (HATHI) HTDL 1981 no.1-12; 1982:1-6; 1982:7-12; 1982 no.1-6; 1982 no.7-12; 1983; 1983 no.1-12; 1984; 1984 no.1-6; 1985; 1985 no.1-6; 1986; 1986 no.1-6; 1987 no.1-4; 1987-88; 1988 no.1-4; 1989 no.1-4; 1990 no.1-4; 1991 no.1-4; 1992-1993 permanent